Call Center: 1775

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความภูมิใจไปกับเรา

 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • คุณสมบัติ : (ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  - มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองลูกค้า
  - ขับรถได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
  - 3.บุคลิกดี มีไหวพริบดี พูดจาฉะฉาน
  - รับแรงกดดันได้ อดทนอึด ทัศนคติดี
  - มีทักษะในงานด้านอุตสาหกรรม หรือ ท่อเหล็ก เป็นอย่างดี
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สวัสดิการ :

  โบนัส , เครื่องแบบพนักงาน , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ดูงาน/ฝึกอบรมประจำปี , เลี้ยงข้าวประจำเดือน , ตรวจสุขภาพประจำปี , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าสนับสนุนการศึกษา , เงินกู้พนักงาน , การลาบวช , ค่าสมรส , ค่าทำขวัญบุตร , เยี่ยมไข้ , เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันชีวิต , ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , อื่นๆ

Application Form

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2mb. ประเภทไฟล์ .xls .xlsx .doc .docx .pdf .jpg

500 chars left.

Top