Call Center: 1775

เกี่ยวกับเรา

Victory Property Management Co., Ltd.

เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ครบวงจร ได้แก่ อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ และศูนย์การค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของท่านในระยะยาว ตลอดจนทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในโครงการด้วยการบริหารงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ บริษัทฯตระหนักถึงในการมีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งผู้ใช้บริการ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ และสร้างความอุ่นใจ ในการดูแลหลังการขาย ด้วยการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบแทนคืนสู่สังคม

Top