Call Center: 1775

บริการของเรา

อุ่นใจเพราะมีเราดูแล ด้านการบริหารชุมชนจาก VICTORY PROPERTY MANAGEMENT ซึ่งทำให้โครงการมีสภาพที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษา ความปลอดภัย, บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง, รักษาความสะอาด, บริหารจัดการดูแลชุมชน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ

Top